TERMENE ȘI CONDIȚII

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Evel Mod – este denumirea comercială a EVEL MOD S.R.L.., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Suceava, str. Traian Vuia, nr. 2C, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J33/1567/1993, cod unic de înregistrare fiscală RO4673018.

Vânzător – prin Vânzător ne referim la Evel Mod.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică/orice entitate juridică care își face un cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Evel Mod (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Evel Mod și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termene și Condiții.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi fiscale etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze liste cu Bunuri și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de comunicări comerciale din partea acestuia.

Lista – secțiunea din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adaugă Bunuri sau Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adăuga în coșul de cumpărături (“Coșul meu”).

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior.

Site – magazinul online găzduit la adresa web evelmod.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs listat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă Contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;
 • date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Recenzie – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui bun, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă bunul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui bun.

Document – prezențele Termene și Condiții.

Descriere – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anuntă Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la sediul și în magazinele Evel Mod prețurile și rezervările Bunurilor sunt valabile 24 de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate Evel Mod își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activitățîi Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Evel Mod. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Evel Mod pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmentionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, incusiv prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Evel Mod își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Evel Mod poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Evel Mod, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

4.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Evel Mod, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Evel Mod asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Evel Mod.

4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Evel Mod și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Evel Mod cu referire la acel Conținut.

4.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Evel Mod și/sau al angajatului/prepusului Evel Mod care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. COMANDĂ

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comandă efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese dacă datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpărătorul întră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
 • ziua în care Cumpărătorul întră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese;

5.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa http://evelmod.ro/politică-de-retur/.

5.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maximum 30 (treizeci) zile lucrătoare de la dată informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată prin restituirea contravalorii produsului în contul bancar transmis de client.

5.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

5.9. Dacă Bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut că nou (ambalaj deschis, accesorii lipsa, Bunul este deteriorat), ne rezervăm dreptul de a solicită o taxa pentru readucerea Bunului în stadiul inițial, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca folosit sau, la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Cumpărător.

*Diminuarea valorii Bunurilor returnate

Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Cumpărătorului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor.

Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: Cumpărătorul trebuie doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte la diverse ocazii.

Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.

În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul  este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.

Accesoriile aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Cumpărătorul are obligația atunci când își exercită dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

Bunurile returnate ce prezintă urme de uzură (pete, rupturi, uzură de orice fel etc.) nu se acceptă la retur.

Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și potrivirii Bunurilor este în responsabilitatea Cumpărătorului. Pentru claritate, din prețul total al Bunului returnat, Vânzătorul va reține o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporție de 5%-50% din valoarea inițială a Bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată Cumpărătorului la recepționarea Bunurilor returnate.

5.10. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt.

5.11. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

 • “în stoc”– avem cel puțin 2 bucăți în stocul Evel Mod;
 • “doar 1 rămas în stoc”– avem doar 1 bucată în stocul Evel Mod;
 • “disponibil pentru precomandă”– Bunul nu este disponibil în stocul Evel Mod dar, dacă înregistrezi o comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “precomandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul și posibilitatea de producție din fabrică și te va contacta pentru a-ți comunica disponibilitatea Bunului;
 • “stoc epuizat”– Bunul nu mai este disponibil în stocul Evel Mod;
 1. CONFIDENȚIALITATE

6.1. Evel Mod va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

6.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

6.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Evel Mod nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 1. COMUNICĂRI COMERCIALE

7.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

 • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător;
 • prin contactarea Vânzătorului;
 1. FACTURARE – PLATĂ 

8.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.evelmod.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

8.2. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

8.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Evel Mod, precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

8.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

8.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Evel Mod în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

 1. LIVRAREA BUNURILOR

9.1. Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către Evel Mod le regăsiți în secțiunea LIVRARE ȘI PLATA.

9.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

9.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

10.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 1. RĂSPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

11.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la dată plasării Comenzii.

11.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

 1. SCRIEREA DE RECENZII

12.1. Scrierea de Recenzii se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunea dedicată. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs.
12.2. În momentul înregistrării unei Recenzii pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusiva, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

12.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Recenzii în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
 • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Recenzii care să conțină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze Recenziile ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

12.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unei Recenzii, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul aferent. Recenziile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului, număr care apare în pagina fiecărui produs. Astfel, o Recenzie însoțită de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar o Recenzie însoțită de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

12.5. Când o Recenzie este semnalată de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Site-ului. Textele introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

12.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Recenzii în secțiunile dedicate.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție datele de contract și formularul aferent din pagina dedicată. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul are obligația de a consulta POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 1. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

14.1. Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul are obligația de a consulta POLITICA PRIVIND FIȘIERELE COOKIES, care face parte din prezentul Document.

 1. FORȚA MAJORĂ

15.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

15.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

16.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul Suceava.

Meniu
Close

Coșul Meu

Close

Favorite

Vizualizate Recent

Închide

NE BUCURĂM SĂ TE CUNOAȘTEM!

Datele tale personale vor fi folosite pentru a avea o experiență plăcută pe acest website, pentru a avea acces la contul tău dar și pentru alte scopuri descrise pe larg în politica de confidențialitate.

Ai deja un cont?

Close

Tip produs